Vanvård av kor

Skriftlig fråga 2009/10:306 av Lövendahl, Torbjörn (s)

Lövendahl, Torbjörn (s)

den 9 december

Fråga

2009/10:306 Vanvård av kor

av Torbjörn Lövendahl (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Enligt vad som uppges i Sydsvenska Dagbladet lördagen den 5 december 2009 har en familj vid samma gård under 14 år (!) kringgått förbud mot att hantera djur. Nu har polisen omhändertagit 34 vanvårdade kor på deras gård. Djurskyddsinspektörerna anser att familjen borde ha stoppats för länge sedan. Flera av nötkreaturen stod vid inspektionen med gödsel upp till magen och två hästar var så dåliga att ägaren själv beslöt att avliva dem.

Djurskyddsinspektören Emma Hansson på Länsstyrelsen i Skåne var med på inspektionerna och är mycket kritisk mot att familjens djurhållning har fått fortsätta år efter år. Det är en brist från myndigheternas sida och rör sig om ett slags bulvanverksamhet.

Redan 1995 förbjöds en av sönerna av Länsstyrelsen att ha hand om djur (totalförbud). År 1997 förbjöds den andre sonen att ha hand om klövbärande djur, medan dottern 2001 belades med samma förbud. Det är nu mamman som står som ansvarig för verksamheten, samtidigt som länsstyrelsen utreder om även hon ska omfattas av förbudet. Cirka 250 nötkreatur är registrerade på mamman i familjen.

Min fråga till jordbruksministern är därför:

Är jordbruksministern beredd att ta ett initiativ som säkerställer att en sådan form av (sken)överlåtelse inom en och samma familj inte får ske under så många år med fortsatt vanvård av djur som följd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-09 Anmäld: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-18 Besvarad: 2009-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-18)