Väntetiderna för bilstöd

Skriftlig fråga 2007/08:954 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 13 mars

Fråga

2007/08:954 Väntetiderna för bilstöd

av Tomas Eneroth (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Försäkringskassans administrativa hantering av ansökningar om bilstöd innebär nu att funktionshindrade får vänta längre än någonsin på beslut. Det gäller såväl beslut om bilstöd som beslut om service eller anpassningstöd. För brukarna själva, anhöriga och arbetsgivare blir det dessvärre allt tydligare att regeringen uppenbarligen inte prioriterar verksamheten. Medan nya resurser återkommande tillförs Försäkringskassan för kontrollinsatser av sjuka och föräldralediga ökar i stället väntetiderna för dem som är i behov av bilstöd eller anpassning och service av eget fordon. Nedprioriteringen av verksamheten innebär dessutom att färre personer med funktionshinder får förutsättningar att återkomma på arbetsmarknaden. Det innebär i realiteten också en tydlig diskriminering av personer med funktionshinder – vilka andra skulle tvingas acceptera åtskilliga månader i väntetid bara för ett förhandsbesked om servicekostnader?  Såväl branschföreträdare som brukare har tydligt visat på vägar att effektivisera bilstödsadministrationen – inte minst genom en utökad samverkan. Det krävs rimligtvis både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att komma till rätta med problemet. Att utreda bilstödet är naturligtvis angeläget, inte minst för att modernisera tillämpningen. Men på kort sikt krävs insatser för att minska de orimliga väntetiderna och få ett effektivare förfarande. Därför är min enkla fråga till statsrådet:

Avser statsrådet att ta något initiativ som förkortar väntetiderna för bilstöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-13 Anmäld: 2008-03-13 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)