Väntetider inom vården

Skriftlig fråga 2016/17:494 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Långa väntetider och otillräcklig tillgänglighet är fortfarande ett problem i delar av vården. Fördelningen av resurser mellan de med större och de med mindre behov fungerar inte optimalt. Inom vården finns fortfarande stora, och ibland livsavgörande, skillnader inom landet. Väntetiderna för lungcancer är ett exempel där variationerna kan vara livsavgörande.

Den svenska hälso- och sjukvården står fortsatt inför många utmaningar och prövningar. Ytterst handlar det om vårdens kvalitet för patienten, men för att den ska komma till sin rätt krävs fortsatt krafttag kring väntetider och tillgänglighet. 

Det är oroande att regeringen inte verkar ta dessa utmaningar om väntetider, tillgänglighet och kvalitet på allvar. Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet skrotat kömiljarden och omvandlat den till ett generellt statsstöd till landstingen utan några krav på prestation eller minskning av väntetiderna. Som patient ska man få rätt vård vid rätt tidpunkt. Ingen ska behöva dö i en vårdkö.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att korta vårdköerna som drabbar allvarligt sjuka och när bedömer statsrådet att utvecklingen med längre vårdköer kommer att brytas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-12 Överlämnad: 2016-12-13 Anmäld: 2016-12-14 Svarsdatum: 2016-12-27 Sista svarsdatum: 2016-12-27
Svar på skriftlig fråga