väntetider för uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 2002/03:1026 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 28 maj

Fråga 2002/03:1026

av Yilmaz Kerimo (s) till statsrådet Jan O Karlsson om väntetider för uppehållstillstånd

Många svenskar som invandrat från andra länder har träffat en vän i ursprungslandet. Relationen har sedan upprätthållits och utvecklats trots stora avstånd. I många fall har den svenska medborgaren åkt tillbaka till sitt ursprungsland med syftet att ingå äktenskap med sin vän. Enligt svensk lag är det helt legitimt att den person som ingått äktenskap med en svensk medborgare också får uppehållstillstånd i Sverige. Problemet är handläggningstiden. Jag har under våren fått många samtal från oroliga svenskar som ingått äktenskap i till exempel Turkiet och Syrien och som fått vänta upp till ett år innan de fått sitt svenska uppehållstillstånd godkänt. Det är omänskligt att nygifta ska tvingas att leva åtskilda så lång tid och det strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

På vilket sätt vill statsrådet verka för att handläggningstiden för prövning av uppehållstillstånd för personer i andra länder som ingått äktenskap med svenskar förkortas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-28 Anmäld: 2003-05-28 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)