Väntetider för pass

Skriftlig fråga 2021/22:1386 av Helena Storckenfeldt (M)

Helena Storckenfeldt (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Ministern har mottagit ett flertal frågor angående de orimligt långa köerna för att införskaffa ett pass. Under covid-19-pandemin kritiserades Sverige för sin undermåliga krisberedskap. Nu får vi lära oss att regeringen fortfarande inte kan garantera sina medborgare grundläggande statliga tjänster som att kunna ta ut ett nytt pass. 

Som följd av detta har personer tvingats ställa in resor och inte kunnat utföra sin tjänst fullt ut ifall denna skulle innefatta internationella resor. Medborgarens enda alternativ är antingen att söka sig till den svarta marknaden som nu skapats kring tider, att betala 980 kronor för att få ett provisoriskt pass eller att avstå helt. Jag saknar konkreta åtgärder från regeringen utöver det tidigare svaret från ministern att det är en pågående process hos polisen. Därmed tolkar jag ministerns tidigare svar som att medborgaren ska avvakta så långt som till oktober, som väntetiden är i Halland, eller betala den höga avgiften för den tillfälliga lösningen med provisoriska pass. Svenska medborgare borde kunna förvänta sig mer.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta för de medborgare som nu tvingas vänta på att få sina pass?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-30 Överlämnad: 2022-03-30 Anmäld: 2022-03-31 Svarsdatum: 2022-04-06 Sista svarsdatum: 2022-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga