väntetiden för körkort

Skriftlig fråga 2001/02:1394 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)

den 28 juni

Fråga 2001/02:1394

av Elver Jonsson (fp) till näringsminister Björn Rosengren om väntetiden för körkort

En viktig del i ungdomars möjligheter till arbete är att inneha körkort.

I massmedierna i dagarna har konstaterats att köerna är långa. Aspiranterna får först vänta i flera månader på besked om en uppkörningsdag som ofta ligger flera veckor fram i tiden. Detta ökar kostnaderna för att inte tala om ungdomarnas frustration över att offentliga samhälleliga instanser klarar sitt uppdrag så dåligt.

I interpellationsdebatter med näringsministern har jag aktualiserat dessa frågor och det utlovades då @ för lång tid sedan @ att svårigheterna att ta körkort skulle elimineras. Trots detta synes situationen närmast ha förvärrats.

Jag vill med anledning av det anförda fråga näringsministern:

Avser statsrådet att vidta åtgärder som gör att de långa köerna och väntetiden för körkortstagande, främst uppkörningen, kan elimineras och att en snabb examinering av körkortstagare sker inom en anständig och förkortad väntetid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-28 Besvarad: 2002-08-06 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-06)