Väntan på samordningsnummer

Skriftlig fråga 2016/17:254 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Väntetiden för att få ett samordningsnummer ligger på 68 veckor just nu, enligt skattekontoret i Borås. Så länge kan ingen asylsökande vänta när det gäller arbete och betalning för detsamma. Skulle detta stämma är det ett oöverstigligt etableringshinder för den sökande. Visserligen finns nu förslag om att alla asylsökande ska få var sitt samordningsnummer automatiskt, men det ska inte träda i kraft förrän nästa halvårsskifte, den 1 juli 2017. Till dess blir det väntan som gäller.

Min fråga till finansministern är:

 

Går det att göra någonting för att snabba på den här processen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-10-27 Överlämnad: 2016-10-28 Anmäld: 2016-11-08 Svarsdatum: 2016-11-09 Sista svarsdatum: 2016-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga