Vandalorum

Skriftlig fråga 2006/07:2 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 9 oktober

Fråga

2006/07:2 Vandalorum

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Cecilia Stegö Chilò (m)

Vandalorum ska vara en nordisk mötesplats för konst och design med universitetsutbildning, samlingar och utställningar. Projektet har ett brett stöd i Värnamo kommun och även regionalt. Också i riksdagen finns ett stöd. Vi har kunnat följa hur verksamheten redan har utvecklats med Workshop Vandalorum och utställningen Plastic Fantastic. Det är nu viktigt att arbetet kan fortsätta och byggandet komma i gång utan dröjsmål. Det utlovade statliga stödet är en förutsättning för att projektet ska kunna fullföljas.

Jag vill fråga statsrådet vad hon avser att göra när det gäller statens stöd till Vandalorum.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-09 Anmäld: 2006-10-10 Besvarad: 2006-10-18 Svar anmält: 2006-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-10-18)