Valutaköp

Skriftlig fråga 2014/15:223 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I Sverige har vi flera statliga verksamheter och organ som sysslar med valutaköp. Enligt uppgift sker detta inte alltid på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan ha olika orsaker, men för att minimera riskerna och öka möjligheterna till en bättre situation, så undrar jag om inte en gemensam organisation för valutaköp skulle kunna vara en lösning.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är således:

Skulle statsrådet kunna tänka sig att verka för en lösning där en gemensam organisation hanterar valutaköp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-12 Överlämnad: 2015-02-13 Anmäld: 2015-02-17 Svarsdatum: 2015-02-25 Sista svarsdatum: 2015-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga