Valsedelssystemet

Skriftlig fråga 2019/20:764 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Valmyndighetens rapport Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2019 konstaterar man i likhet med erfarenhetsrapporten från valen 2018 att valsedelssystemet behöver ses över. Kritiken grundar sig på uppfattningen att roten till alla problem är just distribution och administration av den stora mängd valsedlar som måste hanteras.

Även i Riksrevisionens granskningsrapport Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35) påtalas behovet av en framtida utredning om valsedlarnas utformning, detta mot bakgrund av att det är just där man kommer åt många av de problem och utmaningar som det nuvarande systemet för med sig.

Ett återkommande problem efter val är även miljöaspekten. Ett exempel är att man inför valen 2018 tryckte upp 673 miljoner valsedlar mot ca 7,5 miljoner röstberättigande. En onödig belastning på både miljö och resurser.

Jag uppfattar inte att regeringen, trots återkommande kritik från flera tunga instanser, valt att ta problematiken på allvar. När både Riksrevisionen och Valmyndigheten efterfrågar en översyn torde det finnas väldigt goda skäl att efterkomma detta. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser regeringen att lämna förslag om en översyn av nuvarande valsedelssystem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-16 Överlämnad: 2020-01-16 Anmäld: 2020-01-17 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga