valobservatörer till Uganda

Skriftlig fråga 1999/2000:539 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 februari

Fråga 1999/2000:539

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om valobservatörer till Uganda

Uganda är ett land som vi har samarbetsavtal med. Detta har förlängts i avvaktan på att den nya landsstrategin ska bli klar. Sverige har förbindelser med Uganda sedan 1986 och förra året utökade vi närvaron genom den nyinrättade ambassaden i Kampala. Den öppna och omfattande bekämpningen av hiv/aids är föredömlig. Andra länder som ännu inte kommit lika långt i arbetet mot aids har i Ugandas exempel mycket att lära. Inte minst arbetet med att nå ut till ungdomarna i landet imponerar.

Själv har jag nyligen kommit hem från Uganda och har många intryck och frågor med mig i bagaget. Bakgrunden är att det senare under detta år enligt beslut kommer att genomföras en folkomröstning om det framtida politiska systemet. Frågan man ställer sig i Uganda, inför folkomröstningen som man redan märker av förberedelserna inför, är om man ska tillåta olika politiska partier/grupperingar som så önskar verka fritt eller på annat sätt. Redan nu har det framkommit att Sverige kommer att ge stöd till folkomröstningen i någon form. Det s.k. rörelsesystemet har sin bakgrund i landets blodiga nutidshistoria. Nästa president- och parlamentsval kommer att äga rum år 2001. Folkomröstningen i år ska därför också ses i ljuset av de båda förestående valen. Min fråga är relaterad till om Sverige avser att delta med valobservatörer eller inte.

Min fråga till utrikesminister Anna Lindh är om man har tagit ställning till det stöd för alla parter som ett aktivt deltagande med valobservatörer innebär.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-11 Anmäld: 2000-02-15 Besvarad: 2000-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-16)