Välfärdsteknologi

Skriftlig fråga 2011/12:574 av Moberg, Carina (S)

Moberg, Carina (S)

den 10 maj

Fråga

2011/12:574 Välfärdsteknologi

av Carina Moberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Jag besökte nyligen Hjälpmedelsinstitutet i Sundbyberg. Kunniga medarbetare delade med sig av sin kunskap, och mycket relevant information delgavs. Jag fick bland annat information om flera svenska innovatörer och uppfinnare inom vad man i dag kallar välfärdsteknologi – ett begrepp som skulle förtjäna en vedertagen definition i Sverige. Jag har förstått att det finns flera problem som delas av dem som verkar inom detta område. Företag och brukare har svårt att finna varandra och dessutom är företagen ofta väldigt små och har knappa resurser. I vårt grannland Danmark finns en statlig fond för utveckling av välfärdsteknologi som används för att finansiera innovativa förslag, framtagna i samarbete mellan det offentliga och näringslivet. I Sverige har vi en stark it-industri, en offensiv syn på välfärd och förståelse för vikten av att arbeta internationellt. Nu gäller det att ta till vara dessa förutsättningar på bästa sätt, inte minst ur ett sysselsättningspolitiskt perspektiv.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Är det statsrådets avsikt att ta initiativ för att definiera begreppet välfärdsteknologi i syfte att bättre ta till vara innovativa förslag för ökad sysselsättning inom välfärdssektorn?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-10 Anmäld: 2012-05-10 Svar anmält: 2012-05-23 Besvarad: 2012-05-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-23)