Välfärdsstatistiken

Skriftlig fråga 2013/14:168 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 6 december

Fråga

2013/14:168 Välfärdsstatistiken

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Mellan 1974 och 2006 genomförde SCB enligt riksdagsbeslut omfattande årliga undersökningar och rapportering om våra levnadsförhållanden (ULF) inom folkhälsa, utbildning, sysselsättning, arbetsmiljö, inkomster, boende, levnadsstandard, deltagande i kultur/fritid/politik; en varningsklocka för välfärdsutvecklingen.

Sedan dess har ULF successivt nedrustats, undersökningsmetoderna har förändrats och jämförbarheten över tid har gått förlorad. Riksdag, myndigheter, forskning och organisationer har tappat viktiga delar av sitt planeringsunderlag. Massmedier och väljare saknar kunskapsbaserad insyn i samhällsutvecklingen efter 2006.

Kanske har ministerns ointresse för att utifrån statistik kunna mäta välfärdsutvecklingen också ett politiskt syfte.

Trots en mångfald uppvaktningar och skrivelser har statsrådet stått fast vid nedläggningen av ULF. Även borgerliga riksdagsledamöter har reagerat mot ministerns njugga inställning till SCB och behovet av en god statistik för bland annat forskningsändamål. Ett upprop om återgång till det tidigare systemet har nyligen undertecknats av ett trettiotal professorer.

Jag har följande fråga:

Avser finansministern att ge SCB nödvändiga resurser så att vi åter kan få en god välfärdsstatistik?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-06 Anmäld: 2013-12-06 Svar anmält: 2013-12-12 Besvarad: 2013-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-12)