Välfärdsstatens skyddsnät

Skriftlig fråga 2012/13:310 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 11 februari

Fråga

2012/13:310 Välfärdsstatens skyddsnät

av Peter Persson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Sveriges kristna råd har i en debattartikel varnat för effekterna av det systemskifte som statsrådet och regeringen bedriver.

Artikeln refererar till en färsk undersökning som uppges visa att nio av tio svenska socialchefer menar att deras ansvarsområden framöver kommer att vara beroende av ideella krafter och frivilligorganisationer för att klara sitt grundläggande uppdrag.

Vi är på väg bort från den generella och skattefinansierade välfärdsstaten. Genom drakoniska åtgärder mot sjuka och arbetslösa har skattesänkningar finansierats. Allt brutalare åtgärder tillämpas av jagade myndigheter som enligt regeringen inte gör tillräckligt för att lösa sin uppgift. Pensioner kallas i regeringens terminologi för bidrag, och pensionärerna har blivit krockkuddar vars privatekonomi ständigt tar smällarna av de ekonomiska nedgångarna. Sverige står öppet för arbetskraftsinvandring, men inga åtgärder vidtas för att skydda och garantera dem som kommer hit, utan i stället tillåts en rå exploatering att ske.

Statsrådet borde betänka 5 Mosebok 15:7 Om någon fattig finnes hos dig, en av dina bröder inom någon av dina städer, i det land som Herren, din Gud, vill giva dig, så skall du icke förstocka ditt hjärta och tillsluta din hand för denne din fattige broder.

Genom vilka socialpolitiska initiativ och sociala reformer avser socialministern att stärka välfärdsstatens skyddsnät och se till att de religiösa samfundens huvuduppgift inte blir att ägna sig åt välgörenhetsarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-11 Anmäld: 2013-02-12 Besvarad: 2013-02-20 Svar anmält: 2013-02-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-20)