Välfärdsarbete

Skriftlig fråga 2012/13:186 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 7 december

Fråga

2012/13:186 Välfärdsarbete

av Lennart Axelsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Intresset för vård- och omsorgsutbildningen på gymnasiet har minskat dramatiskt under den senaste trettioårsperioden. Läsåret 1980/1981 sökte 18 281 behöriga elever i första hand till vård-/omvårdnadslinjen, men bara de mest motiverade 4 838 sökandena antogs. Läsåret 2009/2010 var antalet som sökte till utbildningen enbart 3 041, men under oktober månad samma år fanns 3 404 antagna, vilket visar att studieplatserna var fler än antalet förstahandssökande.

Vård och omsorg har länge kännetecknats av dåliga anställningsvillkor och låga löner. Möjligheterna till heltidsanställningar är begränsade, arbetsmiljön ofta dålig och medellönerna lägre än i mansdominerade yrken med motsvarande krav. När ungdomars preferenser för olika yrken kartläggs upplevs alla dessa faktorer som oattraktiva, vilket med all säkerhet kan förklara det minskade intresset hos ungdomar för att söka sig dit.

Samtidigt som sökandetrycket till vård- och omsorgsutbildningen är lågt kommer behovet av utbildad arbetskraft att öka kraftigt framöver (150 000 anställda till 2030, enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010) som en följd av att vi blir allt fler äldre i befolkningen.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är vad hon tänker göra för att se till att yrken inom välfärdsområdet blir attraktivare.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-12-07 Anmäld: 2012-12-07 Besvarad: 2012-12-12 Svar anmält: 2012-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-12)