våldtäktsbrott

Skriftlig fråga 1999/2000:790 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 5 april

Fråga 1999/2000:790

av Inger Lundberg (s) till justitieminister Laila Freivalds om våldtäktsbrott

Åklagaren i det riksbekanta s.k. Rissnefallet har ansett sig nödsakad att begränsa brottsrubriceringen mot de åtalade pojkarna till "grovt sexuellt utnyttjande". Bakgrunden sägs vara att flickan inte var i stånd att göra tydligt motstånd mot pojkarna. Om detta är en tolkning, som stämmer med lagens förarbeten är det uppseendeväckande och lagen måste ändras.

Det finns alla skäl att se med största allvar på att unga pojkar @ ibland i grupp @ begår grymma övergrepp mot flickor. Våld mot kvinnor och våldtäkter hör till samhällets allvarligaste brott. För både pojkarnas och flickornas skull är det nödvändigt att samhället är tydligt och står för den allmänna rättsuppfattningen vad gäller våldtäktsbrott. Brottet blir inte mindre allvarligt för att en flicka av olika skäl är ur stånd att ta ansvar för sig själv.

Jag vill fråga justitieministern om hon med anledning av debatten om det s.k. Rissnefallet är beredd att förtydliga lagstiftningen beträffande våldtäktsbrott.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-06 Anmäld: 2000-04-11 Besvarad: 2000-04-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-12)