Våldsutvecklingen i Etiopien

Skriftlig fråga 2005/06:332 av Özürküt, Sermin (v)

Özürküt, Sermin (v)

den 10 november

Fråga 2005/06:332 av Sermin Özürküt (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Våldsutvecklingen i Etiopien

I maj i år var det allmänna val i Etiopien. Valet följdes av internationella valövervakare. Övervakningen av valet var dock otillräcklig. Övervakningen var främst lokaliserad till Addis Abeba och inskränkte sig i första hand till själva valdagen. Röstsammanräkningen avbröts när det visade sig att den sittande regeringen förlorade stort i huvudstaden. Detta ledde till omfattande demonstrationer. Polis och militär sköt ihjäl och sårade ett stort antal demonstranter. Ansträngningar har sedan dess gjorts för att medla mellan regeringen och oppositionen. Nya demonstrationer utbröt emellertid i början av november. Dessa bemöttes på samma sätt som tidigare. Militär och polis sköt rakt in i demonstrationerna och dödade ett 50-tal människor @ enligt vissa uppgifter även människor som inte hade något med demonstrationerna att göra. Det finns uppgifter om att samma sak har hänt i flera andra etiopiska städer. Det allvarligaste i de intermezzon som ägt rum är att väpnade regeringsstyrkor skjuter på obeväpnade demonstranter.

Jag vill fråga utrikesminister Laila Freivalds:

Vilka initiativ avser ministern att ta för Sveriges del och i EU och FN för att förmå den etiopiska regeringen att inte bruka väpnat våld mot fredliga demonstranter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-10 Anmäld: 2005-11-11 Besvarad: 2005-11-16 Svar anmält: 2005-11-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-16)