Våldsutsatta ungdomar

Skriftlig fråga 2005/06:394 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 17 november

Fråga 2005/06:394 av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Våldsutsatta ungdomar

En ny undersökning från Rädda Barnen (DN-debatt den 16 november 2005), där 3 800 18-åringar svarat på frågor om de blivit utsatta för våld eller om de mött hot om våld, visar att mer än hälften av alla ungdomar har hotats.

Enligt undersökningen drabbas flickor och pojkar olika. En större del av flickorna är mer utsatta för våld i hemmet och i sina kärleksrelationer medan pojkarna är mer utsatta i skolan och på gatan. Det är naturligtvis ett misslyckande från samhällets sida att barn och ungdomar tvingas leva med så mycket våld i sin vardag.

För drygt ett år sedan, i oktober 2004, presenterade Socialstyrelsen en strategi för samverkan kring barn som far illa. Ansvaret ligger sedan dess hos regeringen men enligt Rädda Barnen har ingenting hänt.

Min fråga till statsrådet är:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att, tillsammans med ungdomarna, hitta lösningar mot våldet i vardagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-17 Anmäld: 2005-11-17 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)