Våldsbejakande islamistiska extremister

Skriftlig fråga 2017/18:1428 av Richard Jomshof (SD)

Richard Jomshof (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vi har de senaste åren tagit del av uppgifter som gör gällande att den så kallade radikaliseringen har blivit ett allt större problem i Sverige. För ett år sedan uppgav Säpo att det fanns drygt 2 000 så kallade våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige, vilket ska jämföras med siffran från 2010 som var ca 200. Såväl den tidigare Säpochefen Anders Thornberg som terrorforskaren Peder Hyllengren vid Försvarshögskolan finns bland dem som har uttryckt djup oro för den uppkomna situationen.

Den 27 maj rapporterade SVT att ett åttiotal intagna i svenska fängelser är i riskzonen för våldsbejakande radikalisering. Av dessa bedöms 65 personer ha våldsbejakande islamistiska uppfattningar. Det rapporteras också att problemet kan komma att öka, inte minst som en direkt följd av fler återvändare från islamistiska miljöer.

Självmordsbombaren som i december 2010 sprängde sig själv på Bryggargatan i centrala Stockholm och terrorattentatet på Drottninggatan i april 2017 där fem personer dödades visar att Sverige befinner sig i en mycket allvarlig situation och att vi går en mycket osäker framtid till mötes om ingenting drastiskt görs. Det mångkulturella samhällets och den sittande regeringens misslyckande är monumentalt.

Den uppkomna situationen är en direkt följd av den massinvandring och islamisering som regeringen har bejakat och fortfarande bejakar och att det vilar ett tungt ansvar på den sittande regeringen för den uppkomna situationen, vilken hade kunnat undvikas om man hade valt att lyssna på Sverigedemokraterna i ett tidigare skede.

 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att nu vända utvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13
Svar på skriftlig fråga