Våldet mot socionomer

Skriftlig fråga 2017/18:806 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Bland socionomerna har 62 procent utsatts för hot eller våld i sitt yrke inom socialt arbete. För socionomer inom socialtjänsten är siffran 67 procent.

Arbetsmiljöarbete och riskbedömningar kan minska hot och våld mot socionomer, enligt en nyligen presenterad sammanställning som är genomförd av arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare för tillsynen av arbetsmiljön inom socialtjänsten på Arbetsmiljöverket.

Givetvis är vi alla överens om att det är oacceptabelt att så många socionomer utsatts för hot och våld. Många vittnar om faktorer som påverkar socionomernas arbetsmiljö. Undersökningsresultatet illustrerar vikten av att såväl arbetsgivare som fackförbund aktivt arbetar för att minska hot och våld på arbetsplatsen.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för minska våldet mot socionomer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-19 Överlämnad: 2018-02-19 Anmäld: 2018-02-27 Sista svarsdatum: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga