Våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2006/07:1251 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)

den 25 maj

Fråga

2006/07:1251 Våld mot kvinnor

av Eva Flyborg (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Varje vecka mördas en kvinna av någon hon känner eller har en nära relation till. En del kvinnor tar livet av sig efter att ha blivit utsatta för våld i åratal. Misshandel kan också ge upphov till en rad följdsjukdomar. Långvarig stress kan till exempel utlösa hjärtinfarkt och många misshandlade kvinnor lever i ett ständigt stresstillstånd. Många kvinnor blir också utsatta för våld under graviditeten, ibland med skador också på fostret. Trots detta anser inte Socialstyrelsen att frågor om våld ska ställas av mödravården. Däremot ställs alltid frågor om alkohol och rökning på grund av att de orsakar ohälsa. Frågor om våld och misshandel förekommer inte heller regelmässigt vid sjukhus- och läkarbesök. Kvinnor som söker tandläkare på grund av utslagna tänder har inte heller någon skyldighet att ställa frågor om kvinnorna är utsatta för misshandel.

Att regelmässigt fråga kvinnor, när det är medicinskt befogat, om de är utsatta för våld, i samband med besök på till exempel mödravårdscentralen, vid läkar- och sjukhusbesök, samt i samband med utslagna tänder är en relativt enkel åtgärd som skulle kunna få stor effekt för utsatta kvinnor. Möjligtvis skulle ett obligatoriskt införande av att frågor ska ställas, samt anmälningsplikt i de fall där misshandel bekräftas, vara lämpliga åtgärder.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga ministern vilka åtgärder han avser att vidta för att fånga upp misshandlade kvinnor som på ovan nämnda sätt kommer i kontakt med vården.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-28 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)