våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2001/02:1454 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 26 juli

Fråga 2001/02:1454

av Carina Hägg (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om våld mot kvinnor

Kommuner fortsätter att blunda för våld mot kvinnor. Samhällets allmänt ökade kunskap om utsatta flickor, hedersförtryck, har inte genomgående lett till åtgärder. Mindre kommuner kan göra en kartläggning i samarbete med andra kommuner, landsting eller länsstyrelser. Varje kommunledning har ett ansvar för att skaffa sig kunskap om villkoren för kvinnor och flickor inom den egna kommunen. En kunskapsuppbyggnad behövs men måste gå parallellt med åtgärder. Stockholm, Västra Götaland och Skåne har genomfört kartläggningar av utsatta flickor. Uppdraget har överlämnats och resultatet föranleder åtgärder från regeringen. Men det räcker inte med storstadsregionerna. Vi behöver veta hur många flickor totalt som lever i stor utsatthet i landets kommuner. I de flesta kommuner förekommer t.ex. ofrivilliga äktenskap och att flickor nekas självständiga livsval. Våld, hot och tvång måste synliggöras oberoende av bostadsort.

Min fråga till regeringen är vad ministern vidtagit för åtgärd för att kartlägga antalet och omfattningen av flickors utsatthet och hedersförtryck, även utanför storstadsområdena.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-26 Besvarad: 2002-08-15 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-15)