våld mot homosexuella

Skriftlig fråga 2001/02:1484 av Jacobsson, Magnus (kd)

Jacobsson, Magnus (kd)

den 6 augusti

Fråga 2001/02:1484

av Magnus Jacobsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om våld mot homosexuella

Enligt regeringens intentioner ska särskild uppmärksamhet ägnas åt brott som drabbar särskilt utsatta grupper. Bekämpningen av brott med bl.a. homofobiska motiv ska ha hög prioritet för polisväsendet.

Att vara homosexuell ska inte vara orsak till rädsla eller till att man ska bli nedslagen. Detta är en uppfattning som de flesta delar. Samtidigt ser vi i rapporter både i medierna, hos polisen samt från BRÅ att just homosexuella är en utsatt grupp.

Mycket har gjorts, och görs, för att skydda denna grupp. Trots det sker övergrepp som enbart beror på grupptillhörigheten.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet Thomas Bodström vidta för att uppfylla tidigare nämnda intentioner att prioritera bekämpning av brott med homofobiska motiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-06 Besvarad: 2002-08-14 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-14)