Våld i nära relationer under coronapandemin

Skriftlig fråga 2019/20:1124 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Med anledning av coronavirusets framfart har människor uppmanats att arbeta hemifrån om arbetet tillåter samt att undvika sociala sammankomster i så stor utsträckning det är möjligt. Det är helt adekvata åtgärder för att minska smittspridning och skydda riskgrupper, men en grupp som riskerar att drabbas negativt av dessa åtgärder är de som lever med en våldsam partner. Hemmet är den absolut farligaste platsen att vistas på för dessa individer, och risken att utsättas för våld blir naturligtvis högre vid utökad hemmavistelse. Från Kina rapporteras det om att våldet i nära relationer tredubblades i samband med att städer sattes i karantän.

Det ekonomiska våldet riskerar också att eskalera med tanke på den oroande situationen på arbetsmarknaden, där många i sviterna av corona varslats om uppsägning. Personer med en redan ansträngd ekonomi befaras få det ännu svårare och därav inte ha den ekonomiska möjligheten att lämna en våldsam partner. Det finns alltså all anledning till oro, då vi troligtvis bara har sett begynnelsen på vad som komma skall gällande coronapandemin.

Jag vill därför fråga statsrådet Åsa Lindhagen följande:

 

Vilka åtgärder vidtas för att skydda de individer som riskerar att falla offer för våld i hemmet under coronapandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-26 Överlämnad: 2020-03-27 Anmäld: 2020-03-30 Svarsdatum: 2020-04-08 Sista svarsdatum: 2020-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga