val i Irak den 30 januari

Skriftlig fråga 2004/05:740 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 19 januari

Fråga 2004/05:740

av Yilmaz Kerimo (s) till statsrådet Jens Orback om val i Irak den 30 januari

Den 30 januari 2005 är det val i Irak. Irakiska medborgare utomlands har rätt att rösta i valet. I Sverige finns över 80 000 irakiska medborgare varav 45 000 är röstberättigade. De flesta är assyrier/syrianer, kurder och araber. Det är viktigt att befrämja demokratin och minoriteternas ställning. Det är det första demokratiska valet efter diktaturen.

I Sverige har upprättats två platser för val till det irakiska parlamentet: en i Stockholm och en i Göteborg.

Ur demokratisk synpunkt är det mycket bra att dessa personer bosatta i Sverige får möjlighet att delta i ett demokratiskt val. Många bor i Jönköping, Linköping och Skövde och är i behov av ekonomiskt bistånd.

Flera är här som flyktingar och har begränsade ekonomiska förutsättningar att resa i landet. Det vore därför en handling i demokratins namn att ge dessa personer med irakiskt medborgarskap ett resebidrag för att de ska kunna ta sig till vallokalen. I Danmark ges ett sådant bidrag.

Många irakier bosatta i Sverige har ringt mig i denna fråga.

Avser statsrådet att ta ett initiativ för att underlätta att dessa personer kan avlägga sin röst den 30 januari i Stockholm eller i Göteborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-01-19 Anmäld: 2005-01-19 Besvarad: 2005-01-28 Svar anmält: 2005-02-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-01-28)