Val av Sveriges kommissionär och av kommissionens ordförande

Skriftlig fråga 2008/09:980 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 27 maj

Fråga

2008/09:980 Val av Sveriges kommissionär och av kommissionens ordförande

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Efter parlamentsvalet till Europeiska unionen ska kommissionärerna väljas och också kommissionens ordförande. Transparens, så långt möjligt, i utnämningspolitiken och samförstånd i centrala EU-frågor är givetvis viktigt. Åtminstone bör man i en första vända försöka uppnå ett blocköverskridande samförstånd.

Vem som ska bli Sveriges kommissionär och, kanske än mer, vem Sverige som nation ska stödja i rollen som kommissionens ordförande borde diskuteras. Det finns anledning att kritiskt granska den nuvarande kommissionsordföranden Barrosos insatser. Detta gäller både i fråga om sakfrågor av särskilt svenskt intresse och i fråga om hans varierande lyhördhet utifrån olika staters storlek. Det är ett svenskt och nordiskt intresse att kommissionens ordförande har en integritet mot de fyra största staterna i EU och deras företrädare.

Avser utrikesministern, före regeringsbeslut, att i Utrikesnämnden ta upp frågan om val av Sveriges kommissionär och om vem Sverige ska stödja som kommissionens ordförande eller avser utrikesministern att agera så att frågorna tas upp i riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-27 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-03 Svar anmält: 2009-06-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-03)