Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

Skriftlig fråga 2017/18:312 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den 20 november 2017 aviserade regeringen att Stockholms nya landshövding, Sven-Erik Österberg, har tillsatts som särskild utredare i Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:06). Utredningen ska bland annat föreslå hur frekvensanvändningen kan planeras på lång sikt, 2027–2047, och slutredovisas den 31 oktober 2018.

Det är bra att regeringen uppmärksammar dessa frågor eftersom detta ligger till grund för Sveriges övergång till 5G-nätet. Det går dock att ifrågasätta varför regeringen har valt en tidigare socialdemokratisk minister, numera landshövding för Stockholms län, med liten koppling till ämnet för utredningen, som särskild utredare. För att utredningen och strategin ska få god spridning bland berörda aktörer är det viktigt att den särskilde utredaren har legitimitet i dessa grupper.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka kriterier användes av statsrådet och regeringen i valet av Sven-Erik Österberg som särskild utredare i Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-11-22 Överlämnad: 2017-11-23 Anmäld: 2017-11-24 Sista svarsdatum: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga