Val av remissinstanser för frågan om hushållsnära tjänster

Skriftlig fråga 2006/07:415 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 22 december

Fråga

2006/07:415 Val av remissinstanser för frågan om hushållsnära tjänster

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen skickade den 21 december 2006 ut ett förslag om reducerad skatt av hushållsnära tjänster på remiss. Det är givetvis positivt att regeringen, efter den starka kritik mot bristerna av beredningen av skatteförslagen i budgeten som bland annat framförts från lagrådet, nu tycks bereda förslag mer seriöst än tidigare. När man läser listan över remissinstanserna uppstår emellertid frågan om varför landets största pensionärsorganisation, Pensionärernas Riksorganisation, PRO, inte bereds möjlighet att yttra sig över regeringens förslag men väl två andra pensionärsorganisationer.

Min fråga till finansministern är därför varför PRO inte utsetts till remissinstans i detta ärende.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-22 Anmäld: 2006-12-22 Besvarad: 2007-01-22 Svar anmält: 2007-01-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-22)