Vakthundar mot yttrandefriheten

Skriftlig fråga 2006/07:1617 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 5 september

Fråga

2006/07:1617 Vakthundar mot yttrandefriheten

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Nyligen planerade socialdemokraterna i Malmö att genomföra en så kallad sosselördag i köpcentret i Rosengårds centrum i Malmö. Ägaren till köpcentret stoppade arrangemanget med motiveringen att man inte tillåter någon politisk eller religiös propaganda utanför köpcentret.

För inte så länge sedan hände samma sak vid högskolan i Eskilstuna. Ledningen för studentkåren stoppade den socialdemokratiska studentföreningen från att vara med på en introduktionsmässa för nya studenter.

Detta är två flagranta exempel på inskränkningar i yttrandefriheten.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka yttrandefriheten och därmed förhindra inskränkningar på det sätt som här illustrerats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-05 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)