vägvisningsskyltar

Skriftlig fråga 1998/99:290 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)
Fråga 1998/99:290 av Lars Wegendal (s) till näringsministern om vägvisningsskyltar

den 27 januari

Riksdagen har under lång tid ställt sig positiv till att underlätta företagande på landsbygd. Detta har också inneburit att många mindre företag har etablerat sin verksamhet utanför tätorterna. Så har också skett i Kronobergs län. När väl etableringen skett är det av största betydelse att kunder och leverantörer finner vägen till det nyetablerade företaget. Här uppstår tyvärr alltför ofta ett problem. Vägverket har ofta en njugg attityd till lokal skyltning och eftersom det är Vägverket lokalt som självt har beslutanderätten över just den lokala skyltningen kan det uppstå alltför stora skillnader mellan hur man behandlar önskemålen i de olika länen. För att exemplifiera problemet kan jag beskriva ett aktuellt fall i Markaryds kommun. Vägverkets lokala tjänsteman avslog ett företags begäran om lokal skyltning. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som gav företagaren rätt. Vägverket lokalt överklagade i sin tur till Vägverket centralt som självklart gav sin lokala tjänsteman rätt och företaget fick alltså inte sina skyltar. Ett flertal liknande exempel kan beskrivas enbart i Kronobergs län. Självklart ger detta felaktiga signaler till de företagare som överväger att etablera sig på landsbygd. Enligt mig vore det rimligt att kommunens planmyndighet fick möjlighet att själva stå för tillståndsgivningen när det gäller lokal skyltning. Jag tror att kommunerna har den bästa lokala förankringen och bäst kan avgöra utformningen av skyltarna och omfattningen.

Är näringsministern beredd att låta kommunerna ta över tillståndsgivningen när det gäller lokal skyltning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-01-27 Anmäld: 1999-02-02 Besvarad: 1999-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga