Vägunderhållet i Skaraborg

Skriftlig fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den varma sommaren har gjort att många vägar i Skaraborg har drabbats av blödande asfalt, bulor och hålor. Situationen på många vägar i Skaraborg är helt oacceptabel, och det finns stor risk för allvarliga trafikolyckor och skador på bilar och övriga fordon. E20, som är den största transportleden i Skaraborg med stor trafikmängd och stor blandning på fordon, är bitvis i mycket dåligt skick nu. Därför behöver det sättas in extra resurser för att laga och säkra upp våra vägar omgående.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

Vad avser ministern att göra för att se till att vägarna i Skaraborg blir lagade till farbart skick igen? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-21 Överlämnad: 2018-08-22 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-05 Sista svarsdatum: 2018-09-05
Svar på skriftlig fråga