Vägtullsutredningens förslag

Skriftlig fråga 2012/13:545 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 28 maj

Fråga

2012/13:545 Vägtullsutredningens förslag

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

2011 års vägtullsutredning presenterade sitt förslag den 2 februari i år. Utredningen presenterade bland annat förslag om trängselskatt för utländska fordon och att trängselskatten ska kunna betalas kvartalsvis av fordonsägarna för att minska den administrativa bördan. Vidare föreslås att förseningsavgiften ska sänkas till 100 kronor. Man lägger även förslag om att delegera till Göteborgs och Stockholms kommuner att bestämma vid vilka tider skatten ska tas ut och var betalstationerna ska placeras inom ett begränsat område.

Remisstiden för utredningens förslag gick ut den 23 maj i år. När den nu är slut bör arbetet med att ta fram en proposition i ärendet kunna påbörjas.

När avser finansministern att lägga fram en proposition med anledning av Vägtullsutredningens förslag på de ovan nämnda områdena?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-28 Anmäld: 2013-05-28 Besvarad: 2013-06-05 Svar anmält: 2013-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-05)