Vägslitage på grund av överlast

Skriftlig fråga 2007/08:1510 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 29 juli

Fråga

2007/08:1510 Vägslitage på grund av överlast

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Upp mot var fjärde lastat fordon med en bruttovikt över 35 ton körde med överlast förra året. Det är den genomsnittliga siffran i Vägverkets mätningar. Överlaster innebär att slitaget på våra vägar och broar ökar. Livslängden förkortas därmed. Då antalet överlaster är så stort måste vägarna underhållas oftare än beräknat, vilket innebär att livslängderna även förkortas. Samtidigt blir konkurrenssituationen mellan företag som kör lagligt och de som kör med överlast orättvis.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska antalet överlaster på våra vägar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-29 Besvarad: 2008-08-11 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-11)