vägsatsning i Västsverige

Skriftlig fråga 2001/02:1508 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)

den 14 augusti

Fråga 2001/02:1508

av Elver Jonsson (fp) till näringsminister Björn Rosengren om vägsatsning i Västsverige

Det finns en stor samstämmighet i riksdagen, och bland allmänheten och näringslivets folk, att vår vägstandard bör upprustas. Det gäller såväl kapaciteten som kvaliteten. Det gäller de stora vägstråken, men det gäller också att säkra andra transportleder. En av de mest olycksdrabbade vägarna i Västsverige är riksväg 40, avsnittet Borås@Ulricehamn@Jönköping. Enligt massmedierna så utlovades från regeringens sida pengar till att redan i år starta bygget av en av landets mest olycksdrabbade vägar. Dessutom har numera meddelats att eventuella överklaganden var undanröjda och den typ av invändingar inte längre skulle vara relevanta. I Västra Götalands län har regionen upprättat en infrastrukturplan som tillgodoser såväl kollektivtrafiken som vägnätets upprustning. Sett till de stora vägarna gäller det utöver riksväg 40 även vägstråken 44 Trollhättan@Uddevalla, 45 genom Göta Älvdal och Värnersborg samt E 20, särskilt avsnittet Alingsås@Mariestad. Alla dessa vägar är i stort behov av upprustning för att klara såväl näringslivets behov, allmänhetens nyttoresor och den totala trafiksäkerheten. Det är makabert att regionen och länet har "tvingats" gå in med förskottsstöd till staten för att över huvud taget komma igång med det som sedan lång tid är försenat.

Avser statsrådet att före riksdagens öppnande i höst meddela när byggnationen kan starta beträffande riksväg 40?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarad: 2002-08-22 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-22)