vägprojekt i Kronobergs län

Skriftlig fråga 1997/98:611 av Hedfors, Lars (s)

Hedfors, Lars (s)
Fråga 1997/98:611 av Lars Hedfors (s) till kommunikationsministern om vägprojekt i Kronobergs län

E 4:an genom Kronobergs län är en mycket olycksdrabbad vägsträcka och därför i behov av fortsatt upprustning. Kvar att bygga ut till motorväg är bl.a. etappen förbi Markaryd. Enligt den nationella planen för vägbyggen är denna etapp planerad för byggstart mellan åren 2002 och 2004.

Med tanke på antalet olyckor på denna etapp och på att arbetslösheten bland byggnadsarbetare i Kronobergs län är hög (ca 20 %) vore det synnerligen önskvärt att byggstarten kunde tidigareläggas. Enligt uppgift från Vägverket är det fullt möjligt ur planeringssynpunkt att påbörja utbyggnaden av den aktuella vägsträckan redan hösten 1998.

Är kommunikationsministern beredd att medverka till ett sådant tidigareläggande?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-26 Anmäld: 1998-03-30 Besvarad: 1998-04-01
Svar på skriftlig fråga