Vägnätet på landsbygden

Skriftlig fråga 2019/20:493 av Ann-Sofie Alm (M)

Ann-Sofie Alm (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 27 september 2019 skrev SVT Nyheter om en vägkvalitetsrapport från 2019 från Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund). I rapporten kan man tydligt se hur landsbygdens vägnät har sämre kvalitet än vägnäten runt tätorter och ändå prioriteras de bort från budgetpropositionen.

År 1981 var skatten på bensin 4,89 kronor per liter, inflation medräknad; skatten på bensin 2019 är 9,72 kronor per liter, vilket är nästan en fördubbling trots att resterande delar av priset näst intill förblivit desamma. Detta sliter extra hårt på landsbygden där många är tvungna att köra bil för att ta sig till sitt jobb, och dessa bilister kör främst på allmänna vägar som går utan statsbidrag till enskilda väghållningar.

Trots detta satsar regeringen inte på landsbygdens vägnät i sin budgetproposition utan minskar satsningarna på statens utveckling av transportinfrastruktur.

De gånger då Trafikverket får resurser för vissa av vägarna lämnas de ofta helt ofärdiga eller halvfärdiga, vilket har lett till att många vägar är osäkra. Trafikverkets kostnadsöverskridanden mellan upphandlade och slutförda kontrakt gällande basunderhåll för vägar är även det ett hot mot vägsäkerheten på såväl landsbygden som i tätorterna.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att se över Trafikverkets agerande och vidta de åtgärder som krävs för att bilister på landsbygden ska vara säkra, och i sådana fall vilka åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-26 Överlämnad: 2019-11-27 Anmäld: 2019-11-28 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga