Vägmärken som ger trafikanter stöd

Skriftlig fråga 2019/20:74 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I två mycket uppmärksammade inslag i Uppdrag granskning och SVT Nyheter visade man att över 15 000 kurvor på Sveriges landsvägar är byggda så att det är svårt för förare att klara av dem i den skyltade hastigheten. Sveriges riksdag har antagit en nollvision för antalet döda i trafiken, och det är regeringens ansvar att se till att arbetet med nollvisionen uppfylls. För att nå det målet så krävs det många olika åtgärder. Man måste se till att vinterväghållningen fungerar, att bilister använder dubbdäck och att vägarna är utformade så att trafiksäkerheten säkerställs. I Nya Zeeland har man speciella vägmärken som visar hur aktuell kurva kröker i sidled: det så kallade Curve Speed Management-programmet.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Har ministern tänkt ta initiativ till en snabbutredning hos Transportstyrelsen för att i Sverige införa vägmärken som ger trafikanter stöd vid val av högsta säkra kurvtagningshastighet i farliga kurvor samt märken som visar hur aktuell kurva kröker i sidled?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Överlämnad: 2019-10-02 Anmäld: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga