Vägledande strategi för Genomförandegruppen

Skriftlig fråga 2007/08:1292 av Karlsson, Anders (s)

Karlsson, Anders (s)

den 4 juni

Fråga

2007/08:1292 Vägledande strategi för Genomförandegruppen

av Anders Karlsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Genomförandegruppen ska inom kort presentera sina slutsatser över hur regeringens besparingar på försvarsmaterielområdet ska se ut. Det kan komma att påverka såväl Försvarsmakten, internationella materielsamarbeten som högteknologiska arbetstillfällen. Samtidigt har regeringen misslyckats med att leverera en nationell strategi för Försvarsindustrin, en strategi som skulle peka ut Sveriges prioriteringar på området.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern vilken strategi och vilka prioriteringar som han har verkat för och som ska ha väglett Genomförandegruppens arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-04 Anmäld: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)