Vägföreningar, statsbidrag och momsavdrag

Skriftlig fråga 2009/10:406 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 18 januari

Fråga

2009/10:406 Vägföreningar, statsbidrag och momsavdrag

av Hans Olsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vägföreningar består ofta av en blandning av sommarstugor, jordbruksfastigheter, villor, fabriksbyggnader, skogsbolag etcetera. Vägföreningen i sig och de andelsägare som är privatpersoner har inte rätt att göra avdrag för moms medan de andelsägare som är näringsidkare kan göra det. Utöver detta problem i rättvisa mellan andelsägarna tillkommer att näringsidkare som är andelsägare i vägföreningar med statsbidrag kan göra momsavdrag i verksamheten som övergår kostnaden för andelsägarskapet i vägföreningen. Grundtanken från Vägverkets sida har varit att de avdragsberättigade andelsägarna på frivillig väg skulle återbetala beloppen. Benägenheten till detta har minskat. En lösning på problemen vore att vägföreningarna kunde godkännas att lyfta momsen. Det skulle göra det neutralt för alla typer av andelsägare.

Avser statsrådet att ta något initiativ för att inlemma vägföreningarna i det normala mervärdesskattesystemet så att statsbidrag i slutändan inte längre hamnar som avdrag hos privata företag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-18 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-27 Svar anmält: 2010-01-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-27)