vägbelysning på Gotlands landsbygd

Skriftlig fråga 2001/02:1535 av Hansson, Roy (m)

Hansson, Roy (m)

den 22 augusti

Fråga 2001/02:1535

av Roy Hansson (m) till näringsminister Björn Rosengren om vägbelysning på Gotlands landsbygd

Vägverket har ansvar för väghållning och därmed även för vägbelysning på statliga vägar.

På den gotländska landsbygden försvinner belysningspunkter utefter de vägar som Vägverket har ansvar för med hänvisning till medelbrist och gällande normverk.

Utöver betydelsen för bygden med minskad trygghet är även vägbelysningen en trafiksäkerhetsfråga.

Vilka åtgärder ämnar näringsministern vidta för att tillföra erforderliga medel för att öka trafiksäkerheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarad: 2002-08-30 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-30)