Vägavgifter vid färd över Motalabron

Skriftlig fråga 2012/13:740 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 4 september

Fråga

2012/13:740 Vägavgifter vid färd över Motalabron

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motala kommun träffade 2009 ett avtal med dåvarande Vägverket om en medfinansiering på ca 25 miljoner kronor samt åtgärder i GC-nätet till följd av den nya bron på ca 75 miljoner kronor som skulle belasta kommunen.

I avtalet reglerades en avgift på 10 kronor per personbil och överfart samt 100 kronor per tyngre fordon och överfart samt ett tak för så kallad broavgift för personbilar om 100 kronor per månad.

Sundsvalls kommun tecknade också avtal med Vägverket om medfinansiering av bron över Sundsvallsfjärden med förbehållet att personbilar registrerade i Sundsvall skulle undantas från avgift.

Sedermera har EU-direktiv och ny lagstiftning beslutats där nya parametrar har tillkommit i fördelningen av kostnader mellan trafikslagen.

Den 9 oktober 2013 kommer Motalabron att invigas och öppnas för trafik, och till dags dato finns ingen ny överenskommelse tecknad mellan kommunen och Trafikverket om avgiftsuttaget.

Jag har följande fråga till statsrådet:

Vilken avgiftsnivå gäller för de olika trafikslagen vid färd över Motalaviken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-04 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-18 Svar anmält: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-18)