Vägavgifter på riksväg 50, bron över Motalaviken

Skriftlig fråga 2011/12:373 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 15 februari

Fråga

2011/12:373 Vägavgifter på riksväg 50, bron över Motalaviken

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I mars månad 2009 tecknades ett medfinansieringsavtal med Motala och Sundsvalls kommuner om medfinansiering av vägprojekt riksväg 50 genom Motala och E4 genom Sundsvall genom så kallad vägavgift.

Bägge kommunerna påtalade orimligheten att de egna kommuninnevånarna som dagligdags färdas över broarna skulle betala vägavgift.

I uppgörelsen med Sundsvalls kommun accepterade dåvarande Vägverket detta, men inte i avtalet med Motala kommun.

Min fråga till statsrådet är om hon avser att vidta någon åtgärd med anledning av Vägverkets ställningstagande i frågan.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)