Vägar på landsbygden

Skriftlig fråga 2007/08:1322 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1322 Vägar på landsbygden

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägverket inför, på uppdrag av riksdag och regering, ett nytt hastighetssystem. Detta hastighetssystem är baserat på 40, 60, 80, 100 och 120 kilometer i timmen. Hastigheterna på de stora motorvägarna som upplevs som säkra ska höjas och de mer trafikfarliga och dåligt underhållna vägarna kommer få sänkt hastighet.

Tillsammans med en allt tydligare fokusering på de stora vägarna i landet avseende drift och underhåll och att Vägverket prioriterar de viktiga arbetspendlingsvägarna samt de större godstransportlederna i landet kommer skogslänen att ta stryk.

Satsningarna på en förbättrad infrastruktur i de tätbefolkade områdena är bra men frågan om hur man ska hantera de mindre trafikerade vägarna är obesvarad. Om inget görs kommer det att bli svårare att bo kvar och driva skogs- och lantbruk och annan lokal industri ute i glesbygd.

Vilka initiativ ämnar statsrådet ta så att det också i framtiden satsas på de mindre vägarna i glesbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-25 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-25)