väg 73

Skriftlig fråga 1998/99:572 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)
Fråga 1998/99:572 av Eva Arvidsson (s) till näringsministern om väg 73

den 23 april

 

Väg 73 är Nynäshamns landsväg till Stockholm. Den är också Gotlands och Polens landsväg till Stockholm. Från Nynäshamn är en sträcka av 22 km till Fors vid Västerhaninge en starkt trafikerad, smal, krokig och olycksdrabbad väg som är i starkt behov av utbyggnad.

Nynäshamn är en självständig näringspolitisk ort. Ur sysselsättningspolitisk synvinkel är 22 km undermålig standard på väg 73 en hämmande faktor för utvecklingen. En utbyggnad av vägen ökar möjligheterna för näringslivet på Södertörn att utvecklas och växa.

Djuphamnen i Nynäshamn är en viktig del i regionens hamnstruktur, avseende både passagerar- och godstrafik, med sin närhet till öppet hav och i det närmaste isfri året runt. Resurser för utbyggnad till storhamn finns genom Stockholms Hamns förvärv av Nynäshamns Hamn med tillhörande mark avsedd för lagring och spedition.

En storhamn i Nynäshamn avlastar Stockholm med dess ömtåliga skärgård och blir ett starkt och miljöriktigt alternativ för befintliga och nya färjelinjer till Östersjöländerna inte minst för internationellt gods- och tanktonnage som nu angör Stockholm.

Regionen har tagit med väg 73 i den tioåriga planen som länsstyrelsen har fattat beslut om. Men var finns pengarna? Nu har jag hört att satsningen på utbyggnad av väg 73 måste avbrytas på grund av att pengar stryps i tilläggsbudgeten. Hur stämmer detta överens med nollvisionen?

 

Min fråga är vad ministern har för planer på att verkligen göra de 22 km från Fors till Nynäshamn till en mer trafiksäker väg.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-04-23 Anmäld: 1999-04-27 Besvarad: 1999-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga