väg 73

Skriftlig fråga 2000/01:1373 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni

Fråga 2000/01:1373

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till näringsminister Björn Rosengren om väg 73

Miljöpartiet, ett av regeringens stödpartier, har nyligen uttalat att man inte vill medverka till ytterligare en enda meter motorväg. Metoden för dem är att inte anslå nya medel till nyinvesteringar i vägar. Hur näringsministern och regeringen ska kunna uppfylla olika löften om nya motorvägssträckor är och förblir en gåta.

Väg 73 mellan Nynäshamn och Fors är en mycket belastad och trafikfarlig vägsträckning. Näringsministern har vid flera tillfällen med olika uttalanden pekat på behovet av en ny sträckning och kraftig upprustning av berörd väg. Detta har skett i ordalag som lokalt har tolkats som ett löfte om en utbyggnad av väg 73 till motorvägsstandard.

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att förverkliga den utlovade utbyggnaden av väg 73 till motorvägsstandard?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-06-11 Besvarad: 2001-06-25 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-25)