Vad innebär "en snurra om dagen" för miljön

Skriftlig fråga 1999/2000:878 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 28 april

Fråga 1999/2000:878

av Ronny Olander (s) till miljöminister Kjell Larsson om vad innebär "en snurra om dagen" för miljön

Rubrikens citat har enligt uppgift uttalats av miljöministern, och syftar på miljömininsterns målsättning för utbyggnad av vindkraften i Sverige.

Andra uttalanden finns om att vindkraftsproduktionen i Sverige bör motsvara Barsebäcks två reaktorer inom tio år. Andra länder såsom Danmark, Tyskland och Spanien satsar stort på vindkraft och Danmark har satt som mål att vindkraften ska bidra till 50 % av elkonsumtionen år 2030.

Jag är väl medveten om vindkraftens fördelar som ren och förnyelsebar energikälla. Men vilka är de eventuella negativa konsekvenserna?

Det har dock uttalats en oro från både miljöorganisationer och från Naturvårdsverket om vilken påverkan vindkraften har på t.ex. fåglar, fisk och annat djurliv. Vad innebär de rent visuella intrycken för landskapsbilden när det blir vindkraftsparker?

De rapporter som presenterats om vindkraftens för- och nackdelar är ofta motsägelsefulla och styrda av partsintressen. Vad betyder Naturvårdsverkets forskningsanslag för de här frågorna?

Min fråga till miljöministern är:

Avser ministern låta dokumentera effekterna för fåglar, fiskar och annat djurliv som lever intill vindkraftsanläggningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-28 Anmäld: 2000-05-09 Besvarad: 2000-05-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-10)