Vaccinfabrik till Uppsala

Skriftlig fråga 2006/07:758 av Zander, Solveig (c)

Zander, Solveig (c)

den 1 mars

Fråga

2006/07:758 Vaccinfabrik till Uppsala

av Solveig Zander (c)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I flera år har det diskuterats om, hur och när det kan startas en tillverkning av influensavaccin i Sverige. Det är angeläget att ärendet får ett avgörande och att det blir en etablering av en vaccinfabrik.

Behovet av att få tillstånd till en tillverkning av influensavaccin i Sverige är fastställt. Av den utredning som generaldirektör Lars Rekke redovisat framgår att det inte finns någon ort i Sverige som är helt självklar för en etablering. Ett förslag till etablering är Uppsala.

Det finns många anledningar till etablering av en vaccinationsfabrik i Uppsala. Uppsala Akademiska sjukhus är väl förankrat i forsknings- och utbildningsvärlden samtidigt som den kliniska verksamheten är på världsnivå. Läkemedelstillverkningen i Uppsala är omfattande.

Med hänvisning till ovanstående ställer jag min fråga till statsrådet:

Vad avser statsrådet att ta för initiativ för att möjliggöra att en tillverkning av influensavaccin kan etableras i Uppsala?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)