Vaccinfabrik för influensavaccin

Skriftlig fråga 2005/06:1068 av Wikström, Cecilia (fp)

Wikström, Cecilia (fp)

den 22 februari

Fråga 2005/06:1068 av Cecilia Wikström (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Vaccinfabrik för influensavaccin

Sverige måste ligga i framkant i beredskapsarbetet inför en eventuell pandemi. Forskare är ense om att influensaepidemier är något som varje land måste vara förberett för, oavsett om fågelinfluensan får utbrott just i Sverige. Av denna anledning är placeringen av den fabrik som ska ha kapacitet att tillverka vaccin inför en pandemi av största vikt.

Uppsala har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla den kompetens, de lokaler och den forskningsmiljö som är lämpliga för en sådan vaccinfabrik. Pfizers tomma fabrik i Fyrislund i Uppsala skulle kunna tas i bruk som vaccinfabrik tre år tidigare än en helt ny anläggning, menar Stiftelsen för samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle (Stuns).

Staden utgör ett av Europas ledande biomedicinska centrum. Ungefär 4 000 människor arbetar i runt 70 företag specialiserade på bioteknik, och på universiteten och de statliga verken finns spetskompetens inom relevanta områden. Det finns en bred samverkan mellan biomedicinska institutioner och företag i staden. Statens veterinärmedicinska anstalt ligger i Uppsala och den europeiska smittskyddsmyndigheten ligger inom en timmes bilfärd från Uppsala.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att Sveriges nya fabrik för influensavaccin ska placeras i Uppsala.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-22 Anmäld: 2006-02-22 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)