Vaccin mot svininfluensan

Skriftlig fråga 2009/10:110 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:110 Vaccin mot svininfluensan

av Ronny Olander (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sverige har köpt in vaccin mot svininfluensan – den nya influensan – till en mängd som motsvarar två doser till den svenska befolkningen. Nu visar nya data från Läkemedelsverket att det kan räcka med en dos vaccin till normala, vuxna, friska människor. För barnen, riskgrupperna och många äldre gäller fortfarande två doser.

Det innebär att det kan komma att finnas kvar en mycket stor dos vaccin i landstingen efter det att vaccinationskampanjen avslutats. Inom EU har därför diskussioner börjat föras om försäljning av vaccin över gränserna, från länder som har mycket vaccin till länder som har väldigt lite eller inget vaccin alls. Ett alternativ skulle vara att överskott av vaccindoser skänks bort som biståndsinsats till behövande länder utan vaccin.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Vilken handlingsberedskap har statsrådet för att Sveriges sannolika överskott på influensavaccin kan skänkas bort som en biståndsinsats till behövande länder som inte förfogar över vaccin eller har alltför liten mängd vaccin i förhållande till sin befolkning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Besvarad: 2009-10-28 Svar anmält: 2009-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-28)