Vaccin för allergiker

Skriftlig fråga 2009/10:165 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 9 november

Fråga

2009/10:165 Vaccin för allergiker

av Marina Pettersson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Vaccin räddar liv. Allergier kan ta liv. Det finns i dag ca 10 000 svenskar med äggallergi. Äggvita är en viktig beståndsdel i många vacciner. En del äggallergiker kan ta konventionella vacciner utan större problem, men det finns en mindre grupp som inte kan ta konventionella vacciner. Det är alltså oerhört viktigt att det finns vacciner, även för den som är allergisk.

I dag köper Sverige inte in några sådana vacciner. Statsrådet säger nej till att köpa in sådana vacciner på marknaden med motivationen att det bara berör en begränsad grupp:

– Om man inte är extremt känslig för ägg kan man ändå ta Pandemrix. Och just nu finns det inte ens ett sådant vaccin att tillgå på marknaden.

Dock stänger statsrådet inte dörren helt utan statsrådet säger att man diskuterar frågan med Socialstyrelsen.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga:

Har statsrådets diskussioner med Socialstyrelsen resulterat i att statsrådet kommer att verka för ett beslut i frågan om att avhjälpa bristen på vaccin för de med äggallergi?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-09 Anmäld: 2009-11-10 Besvarad: 2009-11-18 Svar anmält: 2009-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-18)